Kulturní zajímavosti v okolí

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ      více   zde

Kostel dsc_9326 Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně klášterní římskokatolický kostel, který je proslulý raně gotickým portálem z roku 1294.

Stará škola dsc_2412 Roubená barokní ěkolní budova s mansardovou šindelovou střechou z roku 1785.


Náměstí  dsc_5567 Radnice s podloubím byla dokončena roku 1740. Barokní stavba je postavena podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Cibulovitá věž byla po požátu roku 1842 stržena a nahrazena v roce 1876 osmibokou věží. Na náměstí je také pitný pramen Jůlinka, který se nachází pod kašnou.


Muzeum Merkur více zde

Každý kluk znal stavebnici Merkur. Z jednotlivých komponentů se dají skládat nejrůznější stroje a předměty. Stavebnice je známá po celém světě.

Muzeum papírových modelů

Muzeum bylo otevřeno 30. dubna 2012. Papíroví modeláři dokážou vytvořit umělecká díla, která stojí za to vidět.


OKOLÍ


Kaplička a restaurace na Hvězdě více zde

dsc_4621

Kaple Panny Marie Sněžné je vystavěna na půdorysu pěticípé hvězdy, vnitřek kaple je kruhový. Stavbu lemuje kamenný ochoz, ze kterého se otevírá jedinečný výhled na Broumovskou kotlinu a Javoří hory. Autem je možno zajet na parkoviště asi 300 metrů pod kaplí.


Kaplička v Suchém Dole

Dřevěná kaple v Ticháčkově lese byla postavena z darů poutníků v roce 1897 jako připomínka mariánských zjevení v letech 1892 – 1895. Suchý Důl se stal nakrátko poutním místem. V roce 2010 byla kaple úmyslně zapálena. Na jeji obnovu se konaly různé benefiční akce a sbírky. Kaple byla obnovena a v červenci roku 2012 bude znovu vysvěcena.

Benediktinský klášter Broumov více  zde

Roku 1213 daroval Přemysl Otakar I. broumovský výběžek benediktinům z Břevnova. Brzy po roce 1300 bylo v Broumově zřízeno benediktinské probošství. Na místě původní pevnosti byl zbudován klášter s opatským chrámem zasvěcený sv. Vojtěchu. V refektáři si můžete prohlédnout kopii Turínského plátna z roku 1651. V klášterním podzemí je umístěno 34 mumií vambereckých občanů pocházejících ze 17. a 18. století.


Náchodský zámek

Zámek Náchod, dominanta okresního města Náchoda, býval sídlem předních českých i cizích šlechtických rodů. mezi jeho nejvýznamnější držitele patří v 15. století český král Jiří z Poděbrad a o bezmála 2 století později Albrecht z Valdštejna. K nejcennějším exponátům patří tapiserie. Podle inventáře z 1. poloviny 18. století se zde nacházelo okolo 50 gobelínů, do současnosti se dochovalo pouhých 9 kusů.


Babiččino údolí, zámek Ratibořice zde